Logo de la Diputació de Castelló Logo de Formación

Oferta Formativa

Buscador d'oferta formativa

Códi Denominació Pla Estat Itinerari
CE0167 Acompanyar a persones sufrientes: l'art d'acompanyar en sofriment psicològic per trauma, duel, pèrdues o crisis vitals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0170 Actualització normativa per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants (2023): aspectes bàsics d'Administració Local Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
PI0188 Anàlisi i posada en pràctica de Plans municipals d'Igualtat. Lliçons apreses Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0183 Aplicacions informàtiques del Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
TB0173 Aplicació pràctica de la legislació sobre transparència i bon govern en les Entitats Locals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0176 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les Entitats Locals. Mòdul General. (Grups A1 i A2) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0180 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les Entitats Locals. Mòdul General. (Grups C1 i C2) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IC0191 Bootcamp Smart Villages Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UM0193 Com abordar els nous reptes de la Gestió de Residus Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0196 Com funcionen les aplicacions informàtiques del Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació, per a EELL. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UE0201 Com previndre el frau en la gestió de Fons Next Generation Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0202 Com traure el màxim profit de l'ús del correu electrònic, treball en el núvol i la identitat digital Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
PI0205 Comunicació inclusiva i ús no sexista del llenguatge Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0209 Contractació i nomenament de personal laboral en les Administracions Locals després de les últimes reformes Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0208 Contractació pública en municipis de fins a 5.000 habitants Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0215 Counselling, mediació i suport en la presa de decisions Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0217 Creació, des de Indesing, de PDF’s accessibles i per a impressió. Plugin d'imposició Lleve Imposing. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0221 Desenvolupament, cura i benestar de les persones Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0222 Drupal 9: novetats tècniques en els Portals Web Municipals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0224 Eines Web (Google Workspace) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0226 Eines d'autocura i tècniques psico-expressives per a professionals de Serveis Socials de base i de salut. Nivell I Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0225 Eines d'autocura i tècniques psico-expressives per a professionals de Serveis Socials de base i de salut. Nivell II Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0223 Estratègies avançades per al desenvolupament, cura i benestar de les persones Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IA0228 Estratègies emocionals en l'atenció a la ciutadania Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0230 Gastos amb finançament afectat en SicalWin i la seua relació amb les incorporacions de romanents de crèdit. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IA0233 Gestió de les emocions en atenció a la ciutadania Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0232 Gestió de nòmines i assegurances socials Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0231 Gestió de recursos humans en l'Administració Local Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
AE0243 Gestió del canal de denuncies: part tècnica Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IC0227 Gestió i configuració de plataformes SmartVillages (Bàsic) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UE0229 Gestió integral de projectes europeus Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IC0162 Implementació del Model de Gestió Avançada Pla Formació Continua Intern 2023 Actiu NO
PI0220 Inclusió de clàusules socials i per la igualtat de gènere en la contractació pública. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
PI0218 Informes d'impacte de gènere Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
PI0216 Informes d'impacte de gènere i pressupostos amb perspectiva de gènere: la seua aplicació pràctica en Diputació de Castelló Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UM0214 Interpretació del patrimoni per a personal tècnic de les administracions (Bàsic) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
DG0212 Introducció a POWER BI Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0211 Introducció a SicalWin: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0213 Introducció a la Teràpia Familiar Sistèmica Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0210 Jornada “Sistemes dinàmics d'adquisició i Catàlegs Electrònics” Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0204 Licitació electrònica a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
AE0244 Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions de l'ordenament jurídic i de lluita contra la corrupció. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0206 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
LI0207 Llenguatge administratiu valencià Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0203 Mecanografia (avançat) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0200 Mediació i resolució de conflictes en persones amb discapacitat Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0199 Mindfulness I. Atención plena en el trabajo Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0197 Ortografia i redacció Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UE0195 Participació en projectes europeus Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0194 Patrimoni de les Entitats Locals i responsabilitat patrimonial en les Administracions Públiques Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0164 Prestació de serveis en règim de tele-treball Pla Formació Continua Intern 2023 Actiu NO
CE0192 Protocol, metodologia i materials en els tractaments de neteja sobre revestiments pictòrics Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0219 Qüestions jurídiques relacionades amb la salut mental Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0189 Registre Civil: Llei 20/2011. Tramitació expediente matrimoni civil (actualització) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
AE0186 Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Reial decret 203/2021 Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0185 Regulació de l'accés a l'ocupació pública en les Entitats Locals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0184 Renda Valenciana d'Inclusió: prestació econòmica i armonització amb altres prestacions Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0165 Retenció del talent i gestió del relleu generacional Pla Formació Continua Intern 2023 Actiu NO
RH0187 Règim sancionador Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
RH0182 Sistema de Seguretat Social Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
NT0190 Taller Avançat LibreOffice Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0181 Taller bàsic pràctic de procediment administratiu per a personal de Serveis Socials Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
DG0179 Taller d'aplicació pràctica de lideratge Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
EP0177 Taller pràctic de contractació administrativa: elaboració de plecs Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0175 Tramitació d'expedients d'expropiació forçosa Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
JP0172 Tramitació d'expedients de multes de trànsit Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
AE0171 Tramitació electrònica a través de gestors d'expedients, seus electròniques i registres Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0169 Transport de passatgers (mercaderia) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0178 Tècniques actives i creatives en teràpia familiar. Més enllà de les paraules Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
UR0174 Tècniques d'escriptura eficaç Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
CE0168 Valoració de situació de dependència Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO
IC0241 Verificació i millora de processos Pla Formació Continua Intern 2023 Actiu NO
RH0198 Òrgans de representació del personal funcionari i negociació col·lectiva Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2023 Actiu NO