Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Oferta Formativa

Buscador d'oferta formativa

Códi Denominació Pla Estat Itinerari
UM0251 Activitats urbanístiques subjectes a llicència o declaració responsable i instruments per a l'obertura d'activitats amb incidència ambiental o d'establiments públics. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
JP0257 Actualització normativa per a Ajuntaments de fins a 5.000 habitants (2024): aspectes bàsics d'Administració Local Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0264 Adequació al ENS a través de la metodologia µCeENS Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0283 Administració i creació de continguts en Moodle. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0249 Aplicacions de les taules de succió als tractaments de llenços Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
TB0173 Aplicació pràctica de la legislació sobre transparència i bon govern en les Entitats Locals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0176 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les Entitats Locals. Mòdul General. (Grups A1 i A2) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0180 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les Entitats Locals. Mòdul General. (Grups C1 i C2) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
AE0255 Arxiu d'expedients electrònics. Tancament i transferència Pla Formació Continua Intern 2024 Actiu NO
JP0268 Aspectes pràctics de la gestió pressupostària per a Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0272 Automotivació i cohesió d'equips de treball Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
PI0260 Comunicació inclusiva i ús no sexista del llenguatge Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
PI0262 Comunicació no violenta Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0209 Contractació i nomenament de personal laboral en les Administracions Locals després de les últimes reformes Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
JP0252 Contracte menor: aspectes pràctics de la seua tramitació. Com abordar-los amb correcció i eficàcia Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UR0277 Correu i cloud Pla Formació Continua Intern 2024 Actiu NO
IC0270 Curs d'edició d'imatges amb GIMP Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0285 Curs de formació currículum LOMLOE Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0246 Curs pràctic Registre Civil: inscripcions, matrimoni, classificació i registre de documents Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0196 Curs pràctic per a l'ús de l'Oficina Virtual de Recaptació, Estima (atenció al ciutadà), i seu electrònica recaptació Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
TB0271 Dret d'accés a la informació versus dret a la protecció de dades Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0224 Eines Web (Google Workspace) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UR0278 Entorn de treball Pla Formació Continua Intern 2024 Actiu NO
IA0228 Estratègies emocionals en l'atenció a la ciutadania Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0269 Fonaments teòrics i pràctics de l'acompanyament terapèutic Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0230 Gastos amb finançament afectat en SicalWin i la seua relació amb les incorporacions de romanents de crèdit. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
IA0233 Gestió de les emocions en atenció a la ciutadania Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
JP0232 Gestió de nòmines i assegurances socials Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0231 Gestió de recursos humans en l'Administració Local Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
AE0243 Gestió del canal de denuncies: part tècnica Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UR0276 Gestió i seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0261 Gestió pressupostària: millora i correcció de pràctiques incorrectes Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
AE0263 Gestió pràctica de les aplicacions MYTAO, GEMA, Contractació i subvencions Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0266 Gestió tributària en les Entitats Locals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
PI0259 Informes d'impacte de gènere Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
LI0281 Inglés bàsic per a atenció a la ciutadania Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
IC0275 Intel·ligència artificial per a programes d'Adobe Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0211 Introducció a SicalWin: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0213 Introducció a la Teràpia Familiar Sistèmica Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
IA0247 Introducció a les estratègies d'experiència de client (el ciutadà i el client intern, com a client en el centre) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0274 Javascript Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0204 Licitació electrònica a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0206 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
LI0207 Llenguatge administratiu valencià Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UR0203 Mecanografia (avançat) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0256 Mediació i resolució de conflictes en persones amb discapacitat Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0258 Millora les teues habilitats en informàtica municipal Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0254 Mindfulness I. Atenció plena en el treball Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0248 Model PERMA: Desenvolupament, cura i benestar de les persones Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0253 Parlar en públic: adapta i connecta amb l'equip Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
JP0194 Patrimoni de les Entitats Locals i responsabilitat patrimonial en les Administracions Públiques Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UM0280 Planejament urbanístic: ordenació estructural i ordenació detallada Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
IC0245 Planificació estratègica Pla Formació Continua Intern 2024 Actiu NO
IA0265 Protocol administratiu i d'organització d'actes en les entitats locals (curs bàsic) Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
AE0186 Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Reial decret 203/2021 Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
RH0185 Regulació de l'accés a l'ocupació pública en les Entitats Locals Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0184 Renda Valenciana d'Inclusió: prestació econòmica i armonització amb altres prestacions Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
CE0273 Resolució de conflictes a l'aula Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0284 Saca el màxim profit de Google Analytics al teu ajuntament. Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0190 Taller Avançat LibreOffice Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
JP0181 Taller bàsic pràctic de procediment administratiu per a personal de Serveis Socials Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
EP0177 Taller pràctic de contractació administrativa: elaboració de plecs Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
AE0171 Tramitació electrònica a través de gestors d'expedients, seus electròniques i registres Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UM0267 Turisme sostenible i desenvolupament local Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
UR0174 Tècniques d'escriptura eficaç Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO
NT0282 WildFly. Instal·lació, configuració i desplegament d'aplicacions Pla Agrupat de Formació per a l´Ocupació 2024 Actiu NO

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador