Logo de la Diputación de Castellón Logo de Formación

Oferta FormativaBuscador de oferta formativa

Código Denominación Plan Estado Itinerario
NT0091 Accessibilitat web i aplicacions mòbils Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0092 Actualització normativa per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants (2022): aspectes bàsics d'Administració local. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0093 Actualització normativa per a ajuntaments eximits, i SEPAM (2022): aspectes bàsics d'Administració local Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0094 Adobe Illustrator (avançat) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0096 Adolescència i intel·ligència emocional Pla Formació Continua 2022 Activo NO
PI0097 Anàlisi i posada en pràctica de plans municipals d'igualtat. Lliçons apreses Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0098 Aplicació en les entitats locals de la Llei general tributària Pla Formació Continua 2022 Activo NO
TB0099 Aplicació pràctica de la legislació sobre transparència i bon govern en les entitats locals Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0100 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les entitats locals. Mòdul general. (Grups A1 i A2) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0101 Aplicació pràctica de la normativa reguladora de les subvencions en les entitats locals. Mòdul general. (Grups C1 i C2) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0102 Aprofita al màxim la teua identitat digital Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0104 Aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes a finançar amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència Pla Formació Continua 2022 Activo NO
PI0115 Comunicació inclusiva i ús no sexista del llenguatge Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0116 Conceptes bàsics per a la millora de la gestió dels documents electrònics. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0117 Contractació pública a municipis de fins a 5.000 habitants. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0118 Creació de documents .pdf reomplibles amb LibreOffice Writer Pla Formació Continua 2022 Activo NO
DG0120 De la dada al relat: com convertir la informació en coneixement Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0121 Desenrotllament, atenció i benestar de les persones Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0122 Disciplina afectiva Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0123 Disseny i implementació d'una estratègia de comunicació departamental Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0124 Drupal 9: novetats tècniques en els portals Web Municipals Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0125 Educar per competències (LOMLOE) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0160 Eines d'autoatenció i tècniques psicoexpressives per a professionals de serveis socials de base i de salut Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0131 El maneig dels problemes de conducta Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0132 El nou Codi Estructural (RD 470/2021) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0135 El sistema públic valencià de serveis socials: estructura i funcionament de les zones bàsiques de serveis socials. Atenció primària caràcter bàsic i específic. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
IA0139 Estratègies emocionals en l'atenció a la ciutadania Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0142 Estructures integrades amb CYPE 3D i CYPECAD Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0146 Gastos amb finançament afectat en SicalWin i la seua relació amb les incorporacions de romanents de crèdit. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
IA0147 Gestió de les emocions en atenció a la ciutadania Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0148 Gestió de nòmines i assegurances socials Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0149 Gestió de recursos humans en l'Administració local Pla Formació Continua 2022 Activo NO
IC0159 Gestió i configuració de plataformes Smartvillages (Bàsic) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
IC0157 Gestió i configuració de plataformes Smartvillages (avançat) Pla Formació Continua 2022 Activo NO
UE0152 Gestió integral de projectes europeus Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0153 Gestió pressupostària: millora i correcció de pràctiques incorrectes Pla Formació Continua 2022 Activo NO
PI0161 Inclusió de clàusules socials i per la igualtat de gènere en la contractació pública. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
PI0150 Informes d'impacte de gènere Pla Formació Continua 2022 Activo NO
PI0151 Informes d'impacte de gènere i pressupostos amb perspectiva de gènere: la seua aplicació pràctica en Diputació de Castelló Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0154 Introducció a SicalWin: registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0155 Introducció a la teràpia familiar sistèmica Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0156 L'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de la Diputació de Castelló Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0158 La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua capacitat jurídica Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0145 La satisfacció laboral. Mecanismes per a evitar el desgast i la pressió en el treball Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0141 Licitació electrònica a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic Pla Formació Continua 2022 Activo NO
DG0140 Lideratge i metodologia aplicada a la resolució de casos pràctics en els equips col·laboratius Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0143 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic Pla Formació Continua 2022 Activo NO
LI0144 Llenguatge administratiu valencià Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0138 Mediació i resolució de conflictes en persones amb discapacitat Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0137 Millora les teues habilitats en informàtica municipal Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0136 Mindfulness I. Atenció plena en el treball Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0134 Noves tecnologies aplicades al turisme. Realitat virtual i augmentada Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0133 Ordenances: el tracte amb el client intern i extern Pla Formació Continua 2022 Activo NO
UE0129 Participació en projectes europeus Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0128 Patrimoni de les entitats locals i responsabilitat patrimonial en les administracions públiques Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0127 Preparació a la jubilació Pla Formació Continua 2022 Activo NO
TB0126 Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0114 Productes editorials multimèdia Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0119 Qüestions jurídiques relacionades amb la salut mental Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0112 Registre Civil: Llei 20 2011. Tramitació expedient matrimoni civil Pla Formació Continua 2022 Activo NO
AE0111 Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Reial decret 203/2021, de 30 de març Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0110 Renda valenciana d'inclusió: prestació econòmica i harmonització amb altres prestacions. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0113 Règim sancionador Pla Formació Continua 2022 Activo NO
NT0109 Taller avançat LibreOffice Pla Formació Continua 2022 Activo NO
JP0107 Taller bàsic pràctic de procediment administratiu per a serveis finalistes. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
EP0108 Taller pràctic de contractació administrativa: elaboració de plecs Pla Formació Continua 2022 Activo NO
AE0105 Tramitació electrònica a través de gestors d'expedients, seus electròniques i registres Pla Formació Continua 2022 Activo NO
CE0106 Tècniques actives i creatives en teràpia familiar. Més enllà de les paraules. Pla Formació Continua 2022 Activo NO
RH0130 Òrgans de representació del personal funcionari i negociació col·lectiva Pla Formació Continua 2022 Activo NO