Anar a la Web de la Diputació de Castelló
Formació

Benvinguts al Portal Web de Formació

La nostra missió és ajudar en la formació i aprenentatge permanent del personal empleat públic que presta serveis en l'Administració Local de la província de Castelló (Diputació, Ajuntaments, Mancomunitats i Consorcis).

El servei de formació intenta satisfer les necessitats de formació i aprenentatge del personal de les Administracions Locals de la província de Castelló (sent aquestes conceptualitzades com els dèficits, objectivament existents, entre la realitat dels requisits de l'activitat laboral, i el nivell d'acompliment en un moment donat, a condició que, aquests dèficits siguen susceptibles de ser superats mitjançant accions formatives), com un mitjà per a l'adquisició de les competències necessàries i adequades, mitjançant accions formatives, i/o itineraris, aplicats al lloc de treball.

En aquest context, les accions compreses en els Plans pretenen ser, no sols un mer instrument correctiu que suplisca certes manques, quant a competències i qualificacions dels emprats/as públics, sinó també una oportunitat. És a dir, l'objectiu consisteix a capturar les circumstàncies que es donen, i que es donaran en el lloc de treball, en un futur més o menys pròxim, podent oferir-se així un servei de major qualitat.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador